Vastgoed

Beleggen in nieuw vastgoed blijft aantrekkelijk

Auteur: 
Redactie
< >

Het land België mag dan mogelijk niet zo rijk zijn, de inwoners van dit land zijn dat wel. De Belgen behoren, volgens de jongste statistieken van de Nationale Bank van België, tot de rijkste burgers ter wereld. Ons vermogen zou aangedikt zijn tot 903 miljard euro of 80.625 euro per inwoner gemiddeld. De cijfers moeten we natuurlijk relativerend beoordelen want het spreekt voor zich dat een klein deel van de bevolking het grootste deel van voornoemd fortuin bezit.    

De forse waardestijging van het financieel vermogen van de Belgen heeft te maken met het gezonde beleggingsbeleid van onze landgenoten. Het grootste deel (25 procent) van het globaal vermogen van de Belgen is terug te vinden in verzekeringen. De Nationale Bank heeft bij zijn berekeningen evenwel geen rekening gehouden met het vastgoed dat de Belgen bezitten. De Zwitserse bank Crédit Suisse heeft dat wel gedaan en kwam tot de slotsom dat het gemiddelde vermogen per Belg (in vastgoed) in 2013 is aangedikt met 11,7 procent. Met een gemiddeld vastgoedvermogen van 237.000 euro prijkt België op de zevende plaats in de wereld. Het vermogen in vastgoed groeide met 10 miljard tot 1.118 miljard euro. 

Wat maakt vastgoed zo interessant?

We trappen een wagenwijd openstaande deur in wanneer ze zeggen dat de klassieke beleggingen op zichtrekeningen, spaarboekjes, kasbons en termijnrekeningen de voorbije maanden een te verwaarlozen opbrengst opleveren. Het heeft velen doen besluiten om andere opbrengstmoge-lijkheden op te sporen. Sommigen waren bereid met een deel van hun vermogen risico’s te nemen en over te schakelen naar beleggingen in fondsen, aandelen en obligaties. Anderen, die een meer voorzichtige koers willen varen, hebben hun focus op vastgoed gericht.  

Volgens beleggingsexperts is ook vandaag nog steeds investeren in de eigen woning/woningen de beste belegging van het ogenblik. Waarom? De jongste 30 jaar zijn de vastgoedprijzen in ons land met 174,4 procent gestegen.

Je zal ver moeten gaan zoeken om beter te vinden. Met deze opbrengst staat België op de vierde plaats in het klassement van landen waar de prijzen voor woningen het sterkst zijn gestegen. Dat  heeft een onderzoek uitgewezen van de internationale vastgoedorganisatie CBRE. Op de lijst van de Top Tien landen die interessant zijn om in vastgoed te beleggen komt België evenwel niet voor, maar Spanje – het meest populaire land voor Belgen voor een tweede woning – staat wel op de tiende plaats. 

Nieuwbouw brengt hoger rendement

Nieuwe huizen of appartementen blijken de grootste meerwaarde te bezitten in vergelijking met oudere maar daarom niet minder aantrekkelijke woningen. Er is een trend om oude woningen te renoveren en vaak zijn de renovatiekosten duurder dan de aankoopkosten van het pand. Wie vooral aandacht heeft voor toekomstige opbrengstmogelijkheden, verkiest daarom bij voorkeur nieuwe woningen. De waarde van een pand wordt in hoge mate bepaald door de duurzaamheid en kwaliteit van de afwerking en de aanwending van de nieuwste materialen en gadgets. Daarnaast is de ligging en de toekomstmogelijkheden van het gebied waar het pand gelegen is, een belangrijke invloed op de prijs, net zoals de bereikbaarheid, de parkeermogelijkheden  en eventueel de oriëntatie van de tuin. Daarom is het zeer belangrijk vooraf de prijzen in de onmiddellijke omgeving van de woning van uw voorkeur te bekijken.                

Het bruto rendement op een betaalbaar nieuwbouwappartement bedraagt ongeveer 4 procent (aldus Belgo-Fiat). Bovendien wint een nieuwbouwappartement ook jaarlijks aan meerwaarde. Nieuwbouwprojecten hebben bovendien het grote voordeel dat ze tegemoet komen aan de strengste energienormen, een aandachtspunt dat jaar na jaar belangrijk wordt. Betere energieprestaties maken een appartement ook interessanter voor de huurder, terwijl de eigenaar weet dat hij voor geruime tijd gevrijwaard zal zijn van bijkomende kosten. Gemiddeld wordt aangenomen dat de eerste 15 jaar aan een nieuwbouw nauwelijks kosten verbonden zijn. Bovendien verhoogt een moderne nieuwbouw de herverkoopwaarde. Moderne huurappartementen worden onder meer daardoor ook sneller verhuurd. 

Investeerders in vastgoed halen vandaag het beste rendement uit assistentiewoningen (serviceflats). Dergelijke woningen zijn zeer gegeerd. Door de vergijzing van de bevolking heeft ons land een grote behoefte om meer van dergelijke woningen . Welke keuze uw voorkeur ook geniet, toch is het belangrijk te rade te gaan bij professionals, mensen die van de verkoop van vastgoed hun beroep hebben gemaakt. Zij hebben meestal alle vragen die u zich zou kunnen stellen, al eerder onderzocht.

Een tweede woonst onder de zon

Een tweede woonst blijft voor velen een doel. Bij voorkeur, zo blijkt, op een plek onder de zon. De (Belgische) koper  van een tweede woning besteedt gemiddeld 250.000 euro aan een tweede verblijf, heeft de organisator van de beurs Second Home vastgesteld. Vooral Spanje doet het prima en dit voor de hand liggende redenen: aangenaam weerkundig en fiscaal klimaat en een prijsaanbod dat aanzienlijk beneden de vastgoedprijzen in eigen land bedraagt. In Spanje steeg het aantal verkochte tweede huizen tussen 2012 en 2013 met maar liefst 43 procent. De Belgen zijn hierbij de grootste afnemers van een tweede woonst in Spanje (78 procent) en het ziet er naar uit dat dit de volgende jaren eerder nog zal stijgen in plaats van dalen. 

Ongeveer een kwart van de kopers van een tweede huis wil op geregelde tijdstippen gebruik maken van deze vakantiebestemming, zonder daarom hun eerste woning op te geven. De link om op termijn hun woning aan hun kinderen en vrienden ‘goedkoop’ ter beschikking te stellen, is daarbij niet ver af.

Dat betekent geenszins dat de eigenaars aansturen op langlopende huurcontracten. Dit past in de trend waarbij steeds meer particulieren rechtstreeks via internet met elkaar zaken doen. Je tweede huis delen met anderen en daar nog wat mee verdienen, is een trend die zich steeds meer doorzet. Koop nooit iets zonder het bewuste pand gezien te hebben en “de visie” met de verkoper(s) gesproken te hebben. 

De vele kopers van een tweede verblijf willen hun spaargeld liever actief laten renderen. Beleggen op de beurs vinden zij te riskant en sparen levert nauwelijks nog iets op. Daartegenover staat dat een tweede woonst in de regel een waardevaste investering betekent. Potentiële kopers gebruiken hun tweede verblijf voor de eigen vakanties, maar steeds vaker verhuren zij hun huis of appartement, liefst in het hoogseizoen wanneer de vraagprijzen het hoogst liggen. De meeste verkopers van tweede woningen schatten het rendement tussen 4 en 8 procent. 

Tips

Koop nooit een tweede woonst – zeker niet in het buitenland – zonder u te laten begeleiden door experts. Zij kunnen ervoor zorgen dat u veel verdriet bespaard blijft, dat u ook krijgt wat u beloofd wordt. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de fiscale consequenties van een tweede woonst. Dit kan van land tot land verschillen. Europa doet inspanningen om gelijkvormigheid te bekomen maar dat is een traag en moeilijk proces. 

Het Europese Hof van Justitie eist dat de Belgische fiscus voor alle woningen dezelfde maatstaf gebruikt. Dat maakt dat er in theorie twee mogelijkheden zijn. Een eerste optie is dat de huurinkomsten uit het buitenland ook berekend worden op basis van het kadastraal inkomen, maar het buitenlands KI is niet altijd volgens dezelfde normen berekend als in ons land. Een andere piste de Europa voorstel is dat alle tweede verblijven (buitenlandse zowel als binnenlandse)  belast worden op basis van de huurwaarde. De Belgische fiscale overheid is er nog niet uit, maar verwacht wordt dat in de loop van 2015 op dit vlak knopen zullen doorgehakt worden.